2% от подоходного налога

Налоговая инспекция ЛР сообщает: 

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc./1 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai.
Paramos gavėjų, darbdavių ar kitų asmenų pateikti — atsiųsti ar atnešti — popieriniai Prašymai FR0512 Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nebus nagrinėjami ir pagal juos nebus pervedama parama.
VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis.

Суть здесь такова, что бумажные формы налоговая больше не обрабатывает.

Потому просим всех, кто хочет нам помочь, заполнить электронную форму. Если Вам трудно это сделать самостоятельно, то Вы можете обратиться в библиотеку храма.

Форму можно подать до 1 мая 2014 года.