SVEIKINAME SU ŠV. VELYKOM

Širdingai sveikiname visus šiandien švenčiančius Šventų Vėlykų šventę!

52dde0aea19f4ddff1dcb5116651a912

Viešpats Savo prisikėlimu sunaikino mirtį ir dovanojo mums amžiną gyvenimą. Šiandien džiaugiasi dangus ir žemė, angelai ir žmonės. Tegul šis džiaugsmas dėl prisikėlusio Viešpaties visada dega jūsų širdyse. Juk su šia tikėjimo šviesa tampa lengviau atlaikyti kančias ir sielvartus. Su ja visas mūsų gyvenimas įgauna prasmę. Šviesios ir jaukios šventės! Kristus prisikėlė!

***

Сердечно поздравляем всех, кто сегодня встречает праздник светлой Пасхи Христовой!

Господь Своим Воскресением уничтожил смерть и даровал нам Жизнь Вечную. Сегодня радуются небо и земля, ангелы и люди. Пусть эта радость о Воскресшем Господе всегда горит в ваших сердцах! Ведь с этим светом веры легче переносить страдания и скорби. С ним осмысливается вся наша жизнь. Светлого и теплого праздника! Христос воскрес!